Aktuellt

Filosofiska rummet: Ekologism
Sveriges Radio, P1, 13/6 2010 kl 17.03, repris 18/6 21.03

Sommaren är här! Grönskan breder ut sig i landet liksom det gröna breder ut sig i politiken – ingen politiker med självbevarelsedrift skulle väl säga sig förespråka något annat än hållbar utveckling? Filosofiska rummet går i sin serie om de politiska ideologierna nu på jakt efter fröet till det gröna. Dess kärna. Vi prövar om ”ekologism” kan vara en gångbar term för den på den politiska höger-vänsterskalan glidande och svårfixerade rörelsen.
I studion samtalar idag programledare Lars Mogensen med den teoretiske ekologen Per Lundberg, humanekologen Ebba Lisberg Jensen och filosofen Magnus Jiborn. Producent är Thomas Lunderquist.

Filosofiska rummet: Nationalism
6/6 2010 kl 17.03, repris 11/6 21.03

Den 6 juni, på Sveriges nationaldag, inleder Filosofiska rummet en serie program om fem politiska ideologier med ett samtal om nationalismen. Är den nödvändig? Är den en god och enande kraft i en splittrad tid, eller framkallar den mest chauvinism och ett vi och dom-tänkande som slutar i folkmord? Var återfinner vi nationalistiska idéer bland de partier som ställer upp i höstens riksdagsval?
I studion samtalar idag idéhistorikern Svante Nordin, filosofen Lena Halldenius och statsvetaren Anders Hellström med programledare Lars Mogensen. Producent är Thomas Lunderquist.

Den sjunde dagen. 2/5 kl 11.03 i P1, Sveriges Radio.

Cecilia Karlsson


På gudstjänsttid den här söndagen sänds programmet ”Den sjunde dagen”. Gud vilade på den sjunde dagen och välsignade vilodagen. Varför det? Och hur bra är vi människor på att ta paus och helga vilan idag?

I programmet möter vi läkaren och författaren Stefan Einhorn, prästen Cecilia Karlsson och Ming Bao som är zenbuddhistisk lärare. Vi har också hittat en hel del skön musik.

Filosofiska rummet: Blaise Pascal – en tidig twittrare?
2/5 2010 kl 17.03, repris 7/5 21.03, Sveriges Radio P1.

”Vi störtar bekymmerslöst raka vägen mot avgrunden, men först placerar vi något framför oss som skymmer sikten.”
Den franske 1600-talsmatematikern och filosofen Blaise Pascal skrev ned sina aforistiska tankar i livsåskådningsfrågor med avsikt att sammanställa dem i en stor bok till försvar för kristendomen mot ateismen. Boken blev aldrig färdig, men tankarna har samlats i flera olika utgåvor efter hans död.
Pascals Tankar är av det eviga slaget – alltså fortfarande tänkvärda. Många av dem ryms dessutom inom 140-teckenformatet för en så kallad ”tweet” i det sociala mediet Twitter.
I veckans Filosofiska rummet presenteras Blaise Pascal och diskuteras Twitter: Vad är det, hur används det och vad har det för möjligheter och begränsningar? Kan man säga att Pascal var en tidig twittrare?
Gäster är idéhistorikern Svante Nordin, filosofen Jeanette Emt och frilansjournalisten och medieanalytikern Anders Mildner. Programledare är Lars Mogensen och producent Thomas Lunderquist.

Filosofiska rummet: Filosoferna på barnsjukhuset. Om filosofi i praktiken.
25/4 2010 kl 17.03, repris 30/4 2010 kl 21.03, Sveriges Radio, P1.
Etik har det senaste decenniet blivit ett allt viktigare begrepp inom både näringsliv och förvaltning. Etiska fonder ska locka sparare som inte vill satsa på porr- och vapenindustri, pensionsfonderna har egna etiska råd, liksom alltfler landsting, storföretag och organisationer. Oftast är det bara branschfolk och ekonomer som sitter i de etiska råden. Men inom sjukvården har man gått längre.
På barnsjukhuset i Lund tar läkarna hjälp av filosofer i en etikgrupp som kan kallas in med kort varsel. Etikgruppen ger råd och stöd inför svåra medicinska beslut – är en plågsam behandling rimlig när barnets chans att överleva ändå är minimal? Ska en respirator stängas av?
Vilken är filosofens roll och vilket ansvar tar hon eller han för konsekvensen av sina analyser? Är det bara av godo när filosoferna ger sig ut i filosofisk praxis där människors väl och ve står på spel?

Lena Halldenius, Magnus Lindroth och Linus Broström. FOTO: Thomas Lunderquist


Samtalet sker på barnsjukhuset i Lund tillsammans med filosoferna Linus Broström (som sitter med i barnsjukhusets etikråd) och Lena Halldenius samt Magnus Lindroth som är pensionerad överläkare, även han i etikrådet. Programledare är Lars Mogensen och producent Thomas Lunderquist.

Filosofiska rummet: Globaliseringstänkare
21/3 2010 kl 17.03, repris 26/3 2010 kl 21.03
Terrorism, klimatförändringar, aids och snöda vinstintressen. Vissa hot mot mänskligheten känner inte några nationsgränser. Men globaliseringen är inte ond i sig, den innebär också möjligheter. Alltfler filosofer, men också statsvetare och ekonomer, har idéer om hur världen med universella lösningar ska kunna bli bättre, säkrare och mer rättvis.
Filosofiska rummet diskuterar några aktuella globaliseringstänkare och analyserar filosofiska skiljelinjer mellan deras olika idéer för att sprida global rättvisa. Gäster i rummet denna vecka är statsvetaren Magdalena Bexell, filosofen Lena Halldenius och debattören Johan Norberg. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Filosofiska rummet: Universum, döden och den logiska analysen – ett minnesprogram om Sören Halldén.
Sveriges Radio, P1. 14/3 2010 kl 17.03, repris 19/3 2010 kl 21.03

En analytisk livsfilosof. Så skulle man kunna karakterisera lundafilosofen Sören Halldén, som gick bort i januari i år, 86 år gammal. Han var kritisk till sina analytiska filosofkollegors benägenhet att förlora sig i ”sina egna, ganska så kinkiga, tekniska problem” och förlora det stora perspektivet. Samtidigt fnyste han åt den kontinentala filosofiska skolan som han menade inte brydde sig om enkel logik utan bara ägnade sig åt tjusiga formuleringar med i bästa fall litterärt värde snarare än filosofiskt.

Sören Halldén. FOTO: Lars Mogensen


Han var kritisk till mycket, Sören Halldén. Men han var också en kreativ och entusiasmerande professor som betonade vikten av att tänka nytt. Han gjorde aldrig stor sak av sina egna nya tankar utan delade glatt med sig till sina doktorander för att istället gå vidare och tänka nytt igen.

Den 12 november 2006 sände Filosofiska rummet ett program med Sören Halldén, som fortfarande går att lyssna på på SR-webben:
Nu samtalar programledare Lars Mogensen om honom med Nils-Eric Sahlin och Anna-Sofia Maurin. Producent: Thomas Lunderquist.
Vill Du lyssna på programmet: www.sr.se/p1/filosofiskarummet

Tendens: ”Jag försöker värdera naturen på ett annat sätt”.

Sändningsdag: 9/3 2010 kl 11.03,
Repris 9/3 kl 20.03 & 13/3 kl 18.15

Tsignesh Asres. FOTO: Lars Mogensen

Ett samtal med Tsignesh Asres, agronom från Etiopien som bl a arbetar med naturutflykter för nyanlända invandrare i Sverige. Hon bor i Eslöv och jobbar för Studiefrämjandet på olika håll i Skåne.
När hon kom till Sverige 1994 slogs hon av den romantiska bild av naturen som många svenskar bar på. Själva idén att ägna sig åt naturupplevelser som rekreation och upplevelse var för Tsignesh lite främmande.
”Jag förstår fortfarande inte riktigt det här med fritidsaktiviteter”, skrattar Tsignesh Asres. ”I mitt hemland är naturen förknippad med att hämta ved eller vatten, skörda kaffe och annan ren överlevnadsverksamhet. Men jag har lärt mig att vara i naturen i Sverige och när jag nu är ute känner jag mig lugn. Jag ser mycket och uppskattar naturen på ett sätt som jag aldrig gjorde i mitt hemland”, säger Tsignesh. Producent Lars Mogensen.


Filosofiska rummet: Genusperspektivet och forskningens frihet

7/3 2010 kl 17.03, repris 12/3 2010 kl 21.03
Redan 2001 skrev Lunds universitet i sin jämställdhetspolicy för de närmarste åren att genusperspektiv skulle vara ”ett naturligt inslag i all utbildning”, och de utbildningar som helt eller delvis saknade genusperspektiv under perioden skulle redovisa hur detta perspektiv skulle tillföras i lärande, examinationssätt, litteratur etc.
Men utvecklingen var länge skral. Därför har universitetet nu börjat ”genuscertifiera” sina utbildningar. Institutionerna ska se till att genusperspektivet genomsyrar all undervisning och att tillräckligt stor andel av kurslitteratur-författarna är kvinnor.
Nu undersöker Filosofiska rummet vad ett genusperspektiv egentligen innebär, och i vilken relation det ålagda genusperspektivet står till ett värde som forskningens frihet.
Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Tolerera varandra. P1 kl 11.03, Gudstjänst 14/2

Ett samhälle som värnar om människors yttrandefrihet är ett tolerant
samhälle. Det heter så fint att vi ska tolerera människor med annan
trosinriktning. Men vad betyder det? Betyder inte tolerera att vi bara accepterar den andre.
Och är det egentligen så kärleksfullt att bara acceptera någon? Producent: Agneta Nordin.

Gudstjänsten kommer från Matteus kyrka i Malmö och leds av
integrationsprästen Ann Lidgren.
Gäst är Tao Zen centers darmalärare, Ming Bao.
Frida Reuter, Åsa Mounsbach och Siri Persson sjunger.
Anders Juhlin spelar piano och Mattias Tofte bas

Filosofiska rummet: Haiti och människans natur
Prod-nr LM01-10-0507 7/2 2010 kl 17.03, repris 12/2 2010 kl 21.03. Med Ann Heberlein, Kenneth Hermele och Per Svensson. Programledare: Lars Mogensen.

Efter den stora jordbävningen i Lissabon 1755 skrev Voltaire en av filosofihistoriens mest lästa böcker, pikareskromanen Candide, som ett satiriskt svar på filosofen Leibniz påstående om att vi lever i den bästa av alla tänkbara världar. Det berömda credot i Candide lyder ”Il faut cultiver son jardin!” – Vi måste odla vår trädgård! Andemeningen var att vi genom hårt arbete och med förnuftet som ledstjärna kan förbättra såväl världen som människans natur.

I veckans Filosofiska rummet diskuteras vilka slutsatser som kan dras om människans natur idag, efter jordbävningen i Haiti. Gäster är etikforskare Ann Heberlein, ekonom Kenneth Hermele och journalist Per Svensson. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokatt Media. http://www.lokattmedia.se

Filosofiska rummet: Det är en empirisk fråga
10/1 2010 kl 17.03, repris 15/1 2010 kl 21.03. Med David Brax och Birgitta Forsman. Programledare: Lars Mogensen.

David Brax och Birgitta Forsman

Värde är lika med njutning, argumenterade filosofen David Brax för i förra veckans Filosofiska rummet. Han gör det i sin färska avhandling också, och för att belägga sin tes gör han något som är ganska ovanligt för filosofer: han använder sig av empiri, d v s erfarenhetsgrundade undersökningar.
Filosofi och empirisk vetenskap blandar sig av hävd annars inte gärna med varandra. Vetenskapsmän befattar sig motvilligt med vad de anser vara fria spekulationer – ”Det är en filosofisk fråga”. Och filosofer undviker ofta den mer specifika verkligheten – ”Det är en empirisk fråga”.

Men filosofin och empirin kan befrämja varandra! David Brax diskuterar hur med vetenskapsteoretikern och författaren Birgitta Forsman i veckans Filosofiska rummet, som är en fristående fortsättning på förra veckans program. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Filosofiska rummet Värde är lika med njutning. 10 januari.
Kunskap, kärlek, vänskap och välstånd. Alla värden som väl de flesta människor eftersträvar. Varför? För att de skänker njutning.

Det är i alla fall den nyblivne doktorn i filosofi David Brax teori. I veckans Filosofiska rummet försöker han övertyga filosofen Jeanette Emt och datorspelskonstruktören David Polfeldt om detta, och om att hedonismen är en seriös etisk förklaringsmodell.

Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Värde är lika med njutning. Filosofiska rummet 10 januari.

Filosofiska rummet: Ett filosofiskt u-land?
22/11 2009 kl 17.03, repris 27/11 2009 kl 21.03 Filosofiska rummet: Göteborg filosoferar II: Ett filosofiskt u-land? Om varför Sverige inte har lyckats frambringa en enda världsberömd filosof. Med Alexander Bard, Marcia Cavalcante Schuback och Sven-Eric Liedman. Programledare: Lars Mogensen.

Sven-Eric Liedman, Marcia Cavalcante och Alexander Bard. FOTO: Thomas Lunderquist

Sverige är bra på mycket, från popmusik till propellrar och andra tekniska innovationer. Men några världsberömda filosofer har vi knappast producerat. Varför? Författaren och artisten Alexander Bard diskuterar frågan med filosofen Marcia Cavalcante Schuback och idéhistorikern Sven-Eric Liedman. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist och Jon Jordås.

Tendens: ”Våldet mot gamla föräldrar har nog alltid funnits men vi har inte sett på det på det viset”. Ett samtal med Ann-Helen Westerdahl, biståndsbedömare i Västra innerstaden, Malmö.
Sändningsdag: 17/11 2009 kl 11.03,
Repris 17/11 kl 20.03 & 21/11 kl 18.15
Med stöd och pengar från Länsstyrelsen i Skåne län har stadsdelen Västra innerstaden i Malmö blivit en pilotstadsdel i Malmö när det gäller att förhindra våld mot gamla. All personal ska utbildas och en handlingsplan ska tas fram för att förebygga och uppmärksamma att äldre och funktionshindrade personer far fysiskt eller psykiskt illa i sina relationer med de egna barnen, släktingar eller vårdpersonal.
Producent: Lars Mogensen.

Ann-Helen Westerdahl. FOTO: Lars Mogensen

Mod att mötas, en gudstjänst från Stilla Rummet på Malmö Högskola. Sänds i Sveriges Radios P1 11.03 söndag 22/11.
Universitetsprästen Kent Wisti leder gudstjänsten och Sadeta Fejzic Memic är gäst.

Lokatt Media producerar gudstjänster där olika trosuppfattningar och religioner möts. Tanken är att fler röster ska höras och att det händer spännande saker när människor möts.
Under fyra år har Agneta Nordin producerat mångreligiösa gudstjänster för Sveriges Radio. Programmen har väckt stor uppmärksamhet bland lyssnarna.
Gudstjänsterna har spelats in på alla möjliga och omöjliga platser, allt från Dunkers Kulturhus i Helsingborg, kapellet i Borstahusen, Möllevångstorget i Malmö och Stilla Rummet på Malmö Högskola.

Mångreligiös radiosänd gudstjänst från Möllevångstorget i Malmö.

Antje Jackelén, biskopen i Lunds stift höll 2007 års nyårsbön, Pelle Bengtsson höll en ceremoni på Kyndelsemässodagen 2008 för att högtidlighålla minnet av förintelsens offer. Då deltog också Helena Zymler som överlevt utrotningslägret i Auschwitz.

Antje Jackelén, biskop i Lunds stift höll bl a nyårsbön 2007 i P1.


Ida Wäreborn höll i gudstjänsten från Fosiekyrka då buddisten Dammamitra var inbjuden för att delta under rubriken Vägen till livet.
Under 2010 kommer Agneta Nordin och Lokatt Media att producera åtta religiösa möten.

Judiska och muslimska morgonandakter
Lokatt Media producerar också judiska och muslimska morgonandakter. De sänds i Sveriges Radios P1, vardagsmorgnar 05.45.
Nike Snijders, Emerick Adolfsson, Jehoshua Kaufman och Idriz Karaman är några av de som deltagit och som kommer att höras 2010.

Filosofiska rummet: Måste jag ge pengar till välgörenhet? Första delen av fyra i serien Göteborg filosoferar, inspelad inför publik på Göteborgs universitet med Live Stretmo, sociolog samt Christian Munthe och Kalle Grill, praktiska filosofer. Programledare: Lars Mogensen. 15/11 2009 kl 17.03, repris 20/11 2009 kl 21.03

Som hederliga svenska medborgare tar vi ett solidariskt ansvar för den gemensamma välfärden. Skattebetalarna bidrar enligt lag med en hel del av sina inkomster till olika former av fördelningspolitiska insatser för nödlidande medmänniskor nära och fjärran.
Räcker inte det? Har vi som individer något ytterligare ansvar? I ett tankeexperiment som inkluderar ett tåg, en bil och ett barn ger den uppfordrande filosofen Peter Singer sitt svar på frågan.

Live Stretmo, Christian Munthe och Kalle Grill

Live Stretmo, Christian Munthe och Kalle Grill. FOTO: Thomas Lunderquist

Veckans Filosofiska rummet är det första i en serie om fyra som har spelats in inför publik på Göteborgs universitet. Gäster är Live Stretmo, sociolog samt Christian Munthe och Kalle Grill, praktiska filosofer.
Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Musikalismer: Bruk och funktion
Flyhänt filosoferande om och med musik. Del tio av tio: Bruk och funktion. Med Peter Bryngelsson och Orvar Säfström. Programledare: Jeanette Emt. P2 9/11 2009 kl 12.30, repriser P1 14/11 kl 23.07 och 15/11 kl 15.03

Riktiga musiknördar, för vilka musik bara går att ta till sig utan utommusikaliska störningar och som helst häckar skinnfåtöljen i musikrummets mörker med sin väldigt dyra stereo, får allt svårare att hävda sig. Musiken tränger in i snart nog alla sammanhang, och det blir allt omöjligare att värja sig mot musik som gör tjänst: i kyrkan, i filmen, i butiken, i reklamen, i datorspelet, i mobilen och ackompanjerandes alla upptänkliga nytekniska applikationer.

Nog är denna bruksmusik och dess funktioner värd en analys och ett samtal i Musikalismer! Gäster i detta säsongens sista program är filmmusikvetaren och proggmusikern Peter Bryngelsson och datorspelmusikskribenten Orvar Säfström. Programledare: Jeanette Emt.

Producent är Thomas Lunderquist och i redaktionen ingår även Peter Bjuhr och Stefan Klaverdal.

Peter Bryngelsson och Orvar Säfström.jpg

Peter Bryngelsson och Orvar Säfström. FOTO Thomas Lunderquist

Musikalismer: Melodi. P2 12/10 2009 kl 12.30, repriser P1 17/10 kl 23.07 och 18/10 kl 15.03
Del sex av tio: Gäst hos programledare Jeanette Emt är Thomas Anderberg, filosof och musikkritiker.

Jeanette Emt och Thomas Anderberg

Jeanette Emt och Thomas Anderberg


Det man nynnar på när man nynnar på ett stycke musik. Det som blir kvar när man skalat bort harmonik, rytmik, instrumentering och alla andra musikalismer. Det där som är så självklart och centralt att man ofta glömmer bort det när man talar om musik.
Det, MELODIN, är ämnet för veckans Musikalismer.

Med en ny uppsättning musikaliska exempel och en ny gäst-konstellation – denna vecka personifierad i filosofen och musikkritikern Thomas Anderberg i eget majestät – fortsätter Musikalismers programledare Jeanette Emt sin lika oförtrutna som fåfänga jakt efter musikens innersta väsen.

Producent: Thomas Lunderquist. I redaktionen ingår också Peter Bjuhr och Stefan Klaverdal.

Musikalismer: del fem av tio: Genrer
P2 5/10 2009 kl 12.30, repriser P1 10/10 kl 23.07 och 11/10 kl 15.03

Vad är musik? Den eviga frågan känns i dagens tillåtande musikklimat lika svårbesvarad som frågan vad som inte är det. Ända sedan 1952 kan ju till och med tystnad, i John Cages verk 4’33, vara musik.
Ett sätt att få ett grepp om musiken kan vara att dela in den i olika genrer – brus, berceuse, bebop och buskspel – och subgenrer. Pop kan vara indie eller mainstream, garagerock eller techno; klassisk musik barock eller romantisk, kammar- eller symfonisk.
Om musikgenrerna, deras essens och funktioner, samtalar i veckans Musikalismer musikprofessor Boel Lindberg och riksspelman och tonsättare Mats Edén med programledare Jeanette Emt.
Producent: Thomas Lunderquist. I redaktionen ingår också Peter Bjuhr och Stefan Klaverdal.

Boel Lindberg och Mats Edén. FOTO: Thomas Lunderquist

Boel Lindberg och Mats Edén. FOTO: Thomas Lunderquist

Filosofiska rummet: Det är så för att det borde. Om moralistiska och naturalistiska felslut.
4/10 2009 kl 17.03, repris 9/10 2009 kl 21.03

Ett inte ovanligt sätt att beskriva tillvaron är utifrån hur den borde vara. För vad man anser vara det godas skull sätter man på ideologiska skygglappar och bortser från störande naturlagar. Den politiska vänstern beskylls ofta för att begå sådana ideologiska, eller moralistiska, felslut. Och omvänt kan högern beskyllas för att begå naturalistiska felslut när den åberopar sig på naturen för att avgöra vad som är bra och dåligt. Fri konkurrens är naturligt och därför gott. Positiv särbehandling strider mot Darwins ”survival of the fittest” och är därmed förkastligt.
Dessa logiska felslut belyses i veckans Filosofiska rummet: Det är så för att det borde. I rummet sitter denna vecka Per Bauhn, filosof, Eva Kärfve, sociolog och Erik Svensson, zooekolog. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Erik Svensson. Eva Kärfve och Per Bauhn. FOTO: Thomas Lunderquist

Erik Svensson. Eva Kärfve och Per Bauhn. FOTO: Thomas Lunderquist

Filosofiska rummet: Vem är mest värd i vården? 20/9 2009 kl 17.03, repris 25/9 2009 kl 21.03. Om prioriteringar, med medicinetikerna och filosoferna Karl Persson och Jeanette Emt, samt akutkirurgen Birgitta Arneklo-Nobin. Programledare: Lars Mogensen.

Karl Persson, Birgitta Arneklo Nobin och Jeanette Emt

Karl Persson, Birgitta Arneklo Nobin och Jeanette Emt

Vi svenskar lever allt längre – medellivslängden i Sverige har ökat med fyra år de senaste tjugo åren. Samtidigt utvecklas läkekonsten. Allt fler liv kan räddas och förlängas. Men det kostar. Och vårdens resurser är begränsade. Trots likavärdesprincipen måste sjukvården börja prioritera bland patienterna.
Kanske kan egenansvaret tas med i beräkningen över vem som ska vårdas först? För vissa skador och sjukdomar har patienten själv åsamkat sig genom en onyttig livsstil. Men är det rättvist att välja bort alla överviktiga, kedjerökande streetracingförare utan vare sig cykelhjälm eller bilbälte? Är inte de också människor?
Gäster i Filosofiska rummet: Vem är mest värd i vården? Om prioriteringar, är medicinetikerna och filosoferna Karl Persson och Jeanette Emt, samt akutkirurgen Birgitta Arneklo-Nobin. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Musikalismer i P2 och P1 är en ny programserie som Lokatt Media producerar i höst. Det handlar om Flyhänt filosoferande om och med musik. Sändningstider måndagar i P2 kl 12.30, lördagar i P1 kl 23.07 och söndgar i P1 kl 15.03. Alltid på www.sr.se/p2. Här är redaktionen: Jeanette Emt, Thomas Lunderquist, Peter Bjuhr och Stefan Klaverdal.

Redaktionen för Musikalismer P2 & P1

Redaktionen för Musikalismer P2 & P1Musikalismer: Skriva och spela. P2 28/9 2009 kl 12.30, repriser P1 3/10 kl 23.07 och 4/10 kl 15.03.
Gäster: gitarristen Stefan Östersjö och pianisten och kompositören Maggi Olin. Programledare: Jeanette Emt.
Stefan Östersjö och Maggi Olin

Stefan Östersjö och Maggi Olin


Det är svårt att tala om, att ta på, musik. Men på Wittgensteins stränga förmaning ”Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga” svarar Musikalismer lättsinnigt ”Pyttsan!” – och motiverar ”Varav hjärtat är fullt, därav talar munnen.”
Fjärde delen av tio Musikalismer handlar närmare bestämt om likheter och skillnader mellan att skriva och spela musik. Var uppstår musiken, i partituret eller i instrumentet? Vem är konstnären, vem skapar musiken: kompositören eller exekutören? Och varför förväntas musikern i vissa genrer alltid själv ha skrivit den musik hon spelar, i andra aldrig?
Dessa frågor och fler dryftar programledare Jeanette Emt med en panel som denna vecka består av gitarristen Stefan Östersjö och pianisten och kompositören Maggi Olin.
Producent: Thomas Lunderquist.

Musikalismer: Tyssstnad
P2 21/9 2009 kl 12.30, repriser P1 26/9 kl 23.07 och 27/9 kl 15.03
Del tre av tio: Gäster: tonsättaren Helle Solberg och radiomannen Tor Billgren. Programledare: Jeanette Emt.

Tor Billgren och Helle Solberg

Tor Billgren och Helle Solberg

En är talande, en är guld, en är andäktig och förväntansfull, medan en bara är tom och tråkig. Det handlar om musikens motsats i den tredje upplagan av Musikalismer: Tyssstnad.
Eller är det snarare oljudet, bullret, bruset som är musikens motsats? Musiken tycks hur som helst inte klara sig utan allt det som inte är själva dess klang.
Om det som inte är klang, det som är före, i och efter musiken handlar tredje delen i Musikmagasinets filosoferande samtalsserie om musik, Musikalismer: Tyssstnad. Jeanette Emts gäster denna gång är tonsättaren Helle Solberg och radiomannen Tor Billgren.
Producent: Thomas Lunderquist.

Musikalismer. Flyhänt filosoferande om och med musik. Del två av tio: Tid. Gäster idag: operatonsättaren Jonas Forssell och kognitionsforskaren Christian Balkenius. Vikarierande programledare: Sofia Söderberg Eberhard. P2 14/9 2009 kl 12.30, repriser P1 19/9 kl 23.07 och 20/9 kl 15.03

Sofia Eberhard Söderberg, Christian Balkenius och Jonas Forssell. FOTO: Lars Mogensen

Sofia Eberhard Söderberg, Christian Balkenius och Jonas Forssell. FOTO: Lars Mogensen

Musiken verkar i en enda dimension: Tiden. I övriga livet mäts tiden i sekunder, minuter och timmar. I musiken mäts den i tempo, rytm och timing. Vissa ser musiken som ett sätt för människan att kontrollera tiden, att genom fermater, ritardandon och repriser behärska tidens flykt. För andra är musiken tvärtom en bitterljuv bekräftelse på just tidens undflyende karaktär.

Om musikens och tidens oupplösliga förhållande, och om människan som taktfull rytmvarelse, handlar veckans upplaga av Musikalismer – det andra i en serie på tio filosoferande samtal om och med musik. Operatonsättaren Jonas Forssell och kognitionsvetaren Christian Balkenius talar med Sofia Söderberg Eberhard, vikarierande programledare för Jeanette Emt.

Producent: Thomas Lunderquist.

Tendens: ”Jag är lycklig över att jag hoppade av i tid” – ett samtal med Kristina Axén Olin, moderat finansborgarråd i Stockholm som valde bort politiken. 14/9 2009 kl 11.03, P1.
Repris 14/9 kl 20.03 & 15/9 23.30 & 19/9 kl 18.15.
Den här veckan har Tendens temat ”Sjukt duktig? Vi möter Kristina Axén Olin, f d finansborgarråd i Stockholm och toppnamn inom moderaterna. 2008 lämnade hon politiken när pressen och prestationskraven blev henne övermäktig.
”Att vara finansborgarråd i Stockholm är att vara Europas största företagsledare med 48 000 anställda och en omsättning på 47 miljarder. Att då dessutom ha små barn, vara ensam och med min prestationsångest – jag klarade inte av det”, säger Kristina Axén Olin i ett samtal med Lars Mogensen.

Kristina Axén Olin. FOTO: Lars Mogensen

Kristina Axén Olin. FOTO: Lars Mogensen

Filosofiska rummet från Filosofidagarna i Lund III: Vems moral är den rätta? Om oenighetsargumentet.13/9 2009 kl 17.03, repris 18/9 2009 kl 21.03, P1.

Abort, dödsstraff, manlig omskärelse, slöja, pornografi… Om det är bra eller dåligt beror på vem man frågar. Vi är inte överens i värdefrågor – moral och värderingar kan skilja sig stort inte bara mellan olika kulturer, världsdelar och epoker, utan också mellan två individer. Men är detta faktum ett gångbart argument för att objektiva och universella värden inte existerar? Nya datorsimuleringar tyder nämligen på det. Men kan man verkligen filosofera med hjälp av en dator?

Oenighetsargumentet diskuteras när Filosofiska rummet genomför sitt tredje och sista samtal från Filosofidagarna i Lund, som ägde rum i somras. Gäster är filosoferna Martin Peterson, Jonas Olson och Per Bauhn. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Filosofiska rummet vid Filosofidagarna i Lund

Filosofiska rummet från Filosofidagarna i Lund ll: Värdet av valfrihet. 6/9 2009 kl 17.03, repris 11/9 2009 kl 21.03, P1.
Valfrihet hyllas som ett grundläggande värde i vår jämförelsevis liberala och demokratiska del av världen. Men vad är det egentligen som är så fantastiskt med att kunna välja mellan tjugo sorters morgonflingor i butiken, snarare än femton?
Valfrihetens essens och värde analyseras när Filosofiska rummet genomför sitt andra samtal av tre från Filosofidagarna i Lund, som ägde rum i somras. Dessutom föreslås ett annat begrepp som möjligen skulle vara relevantare i arbetet för mänsklighetens sällhet: Valmöjlighetsvärde.
Gäster är Lena Halldenius, docent i praktisk filosofi vid Malmö högskola och Karin Enflo, doktorand i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

En sådan eller en sådan?

En sådan eller en sådan?

Filosofiska rummet: Kritiken av den Andre
Sveriges Radio, P1. 30/8 2009 kl 17.03, repris 4/9 2009 kl 21.03
Filosofiska rummet från Filosofidagarna i Lund, I:
Hur kan man berättigat kritisera andra människors kulturer, ideologier eller religioner? Vilket är det rimliga sättet att förhålla sig kritiskt till minoriteters seder, bruk och övertygelser utan att diskriminera, eller förmena människor rätten till att leva sitt liv i enlighet med sina egna uppfattningar?
Det var ett av många ämnen som dryftades i Lund tidigare i somras, då Sveriges filosofkår samlades till Filosofidagarna. Där inredde Lokatt Media Filosofiska institutionens bibliotek i Kungshuset till ett provisoriskt filosofiskt rum och bjöd in gästande filosofer till tre samtal. Det första samtalet, om kritiken av den Andre, sker mellan Sandra Lindgren, doktorand i praktisk filosof i Göteborg, Eberhard Herrmann, professor i religionsfilosofi i Uppsala och Lars Mogensen, programledare.

Producent: Thomas Lunderquist.

Producent Thomas Lunderquist söker se samband vid Filosofidagarna i Lund.

Producent Thomas Lunderquist söker se samband vid Filosofidagarna i Lund.

Filosofiska rummet: Aha!
7/6 2009 kl 17.03, repris 12/6 2009 kl 21.03 Med IT-innovatören Måns Adler, kognitionsforskaren Paulina Lindström och läkaren, livsåskådningsforskaren m m Nils Uddenberg.

Nils Uddenberg, Paulina Lindström och Måns Adler. FOTO: Thomas Lunderquist

Nils Uddenberg, Paulina Lindström och Måns Adler. FOTO: Thomas Lunderquist

Att hitta på något helt nytt brukar hänföras till egenskapen kreativitet. Att bedriva forskning kan beskrivas som att ta reda på hur världen fungerar, att upptäcka mönster som redan finns i naturen.
Tillsammans med kognitionsforskaren Paulina Lindström ska IT-innovatören Måns Adler och renässansmannen Nils Uddenberg diskutera vad det är att förstå någonting, hur man bär sig åt för att den där fördömda polletten ska trilla ner, och i vilken mån ”hitta på” och ”förstå” har med varandra att göra.

Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Tendens i P1: ”Detta har ändrat mitt sätt att se på livet” – ett samtal med Maria Bäck, grundare av forumet Lost Daughters United för kvinnor som vuxit upp utan en pappa.
Sändningsdag: 1/6 2009 kl 11.03, Repris 1/6 kl 20.03 & 2/6 23.30 & 6/6 kl 18.15.
Producent: Lars Mogensen.
Maria Bäck, dokumentärfilmare, intervjuas i Tendens av Lars Mogensen.

Maria Bäck, 28, är dokumentärfilmare från Majorna i Göteborg. Sedan snart sju år bor hon i Köpenhamn och arbetar vid Danmarks Television, DR. I höst börjar hon på en av världens främsta filmutbildningar, Den danska filmskolan – en fyraårig utbildning där bara sex elever tas in vartannat år.
– Jag har drömt om att få gå på den danska filmskolan i flera år och nu ska jag bli utbildad dokumentärregissör på fint manér – det är helt fantastiskt, säger Maria Bäck.
2004 grundade hon Lost Daughters United – ett forum för tjejer och kvinnor vars pappor försvunnit, gett sig av eller på annat sätt varit frånvarande under deras uppväxt. På kort tid strömmade det in hundratals berättelser från kvinnor världen över in till Maria. Hemsidan, liksom senare Facebook-gruppen, har haft stor betydelse för väldigt många kvinnor, som genom kontakten med andra insett att de inte är ensamma i sin sorg och att det verkligen inte är deras fel att pappan försvunnit.
– Jag har fått otroligt många mejl som betytt jättemycket för mig också, framförallt för min livssyn och för insikten i hur vi som människor kan hjälpa varandra. Detta har ändrat mitt sätt att se på livet, på det sättet att jag förstått att man kan hjälpa varandra utan att det kräver så himla mycket egentligen, säger Maria Bäck.
Maria Bäcks forum Lost Daughters United finns på Facebook och på http://www.lostdaughtersunited.org


Filosofiska rummet: Kunskap i kvittertider
. 24/5 2009 kl 17.03, repris 29/5 2009 kl 21.03 Med Sigrid Combüchen, Andreas Ekström och Eva Engquist. Programledare: Lars Mogensen.

Mobilt kvitter! Eva Engquist, Andreas Ekström, Sigrid Combüchen.

Mobilt kvitter! Eva Engquist, Andreas Ekström, Sigrid Combüchen.

Våren har stärkt greppet om den norra hemisfären, men i år är det inte bara fåglarna som kvittrar. Mikrobloggen Twitter (kvitter), nätgemenskapen Facebook och en uppsjö andra plattformar och kommunikationsverktyg under den sammanfattande beteckningen ”sociala medier” har gjort vår möjlighet att meddela oss med varandra bokstavligen gränslös.

Bra eller dåligt?

I en fristående fortsättning på förra veckans samtal i Filosofiska rummet, Kunskapssamhället 2.0, sammanträder idag ett nytt gäng debattörer: Sigrid Combüchen, författare, Eva Engquist, vicerektor vid Malmö högskola och Andreas Ekström, kulturjournalist.

Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Passion. Sveriges Radio P1 24/5 2009 kl 11.03 med bl a Antton Geels, religionshistoriker och författare till boken Berusad av gud.

Antoon Geels, professor i religionshistoria & religionspsykologi.

Antoon Geels, professor i religionshistoria & religionspsykologi.

Ett program på gudstjänst tid, om hänförelse och den fysiska kraften i tron.
Om en vecka är det pingst, den tid på året när vi pratar om hänryckning och passion. Enligt bibeln är pingsten den tidpunkt då människorna kände den heliga anden för första gången. Det berättas om tungomålstal och en känsla av fest.
Men vad är passion? Och vad händer i oss när vi släpper kontrollen, när vi blir helt från våra sinnen? Är den religiösa passionen att likna vid förälskelsen?
I programmet möter vi Antoon Geels, professor i religionsvetenskap vid Lunds universitet.
Christina Nilsson som arbetar med frigörande dans och är uppvuxen i ett kristet hem, men idag en fri andlig sökare.
Och så Annika Wennerström som är specialpedagog och medlem i Malmö pingstförsamling.

Programmet produceras av Lokatt Media för Sveriges Radio.

Musik i programmet

Mamer – Proverb

Ad Dios – The endless knot

Tina Malia – For ever

Jamie Culum, – Wind cries Mary

Elvis Costello – Alison

Kumo Jishi – Kohachiro

Hillard – Da pacem domine

Olivier Messiaen – Quatuor pour la fin de temps, stycke nr V

Therese Andersson och Ane Brun – Innan du går

Ketil Björnstad – Psalm

Feist – I feel it all

Mamer – Proverb

Christina Nilsson sysslar med frigörande dans och deltar i programmet om Passion, söndag 24 maj kl 11.03

Christina Nilsson sysslar med frigörande dans och deltar i programmet om Passion, söndag 24 maj kl 11.03

Filosofiska rummet: Kunskapssamhället 2.0
Prod-nr LM01-09-2007 17/5 2009 kl 17.03, repris 22/5 2009 kl 21.03 Med är Jeanette Emt, filosof, Bo Isenberg, sociolog och Håkan Arvidsson, historiker. Programledare: Lars Mogensen.

Håkan Arvidsson, Jeanette Emt, Bo Isenberg

Håkan Arvidsson, Jeanette Emt, Bo Isenberg

Lyssna på: http://www.sr.se/p1/filosofiskarummet.

0,07 sekunder. Så lång tid tar Google på sig att finna Wikipedias artikel om geckoödlor. Den som vill veta hur många häftlameller (setae) per mm² en geckoödla har på sin fot kan här läsa att det rör sig om 5 300. Och att det dessutom kan finnas flera hundra platta ändar (spatula) på varje setae. Modern nanoteknik har troligtvis snart utvecklat en praktisk gecko-tejp.

Mänsklighetens samlade kunskap formligen exploderar, och med internet exploderar också kunskapsspridningen. Hur förändras samhället av all denna snabbtillgängliga kunskap och omvänt – hur förändras kunskapsproduktionen?

I Filosofiska rummet denna vecka, under ledning av Lars Mogensen: Jeanette Emt, filosof, Bo Isenberg, sociolog och Håkan Arvidsson, historiker. Producent är Thomas Lunderquist.

Filosofiska rummet: Språkförbistring, Sveriges Radio, P1.
10/5 2009 kl 17.03, repris 15/5 2009 kl 21.03.

Vi lever i språket. Vi tänker och uttrycker oss genom språket. Vi blir oss själva genom vårt modersmål. Men inte alla lever i sitt modersmål. Invandrare har ofta lämnat det bakom sig för att försöka forcera ett främmande samhälle på ett främmande språk. Samspelet mellan språk, tänkande och identitet diskuteras i Filosofiska rummet: Språkförbistring, med sångerskan Karin Gudbrand från Danmark, författaren René Vázquez Díaz från Kuba och lingvisten Sven Strömqvist från Sverige.

Programledare: Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Veckans citat
Språket är inträdesbiljetten till livet.
Else Vig Jensen

Boktips
Sven Strömqvist: Språkets öga
René Vázquez Díaz: Välkommen till Miami, doktor Leal

René Vázquez Díaz, Karin Gudbrand och Sven Strömqvist Foto: Thomas Lunderquist

René Vázquez Díaz, Karin Gudbrand och Sven Strömqvist Foto: Thomas Lunderquist

I Tendens har Lars Mogensen under våren bl a gjort längre intervjuer med barnläkaren Lars H Gustafsson på temat ”Den perfekta föräldern” och med Braem Sager, socionom och mångfaldsutvecklare på Räddningstjänsten Syd på temat ”Är du normal?”. Lyssna på http://www.sr.se/p1/tendens.

Braem Sager intervjuad i Tendens 090509.

Braem Sager intervjuad i Tendens 090509.


Lars H Gustafsson, barnläkare, intervjuad i Tendens P1 090406

Lars H Gustafsson, barnläkare, intervjuad i Tendens P1 090406

One response to “Aktuellt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s